DOELSTELLING.                            

B.M.C.

2nd ALEXANDER'S BATTALION FIELD HOSPITAL

                                                                                

English

Medical Service America Anno 19de eeuw.          Onze Visie

Ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog tussen het Noorden en het Zuiden was er een nood aan medisch personeel, verzorgingscentra en hospitalen. Pas tegen het einde van de Civil War 1861-1864 was deze tak binnen het militaire dan ook uitgebouwd.

Het Noorden bezat bij aanvang van deze oorlog al een Medische Service maar ver van voldoende voor de vele gewonden welke deze bloedige oorlog veroorzaakte. Het Zuiden bezat toen ten tijde vrijwel nog geen enkele echt gestructureerde Medische Service en was dus genoodzaakt de structuur van het Noorden over te nemen en in een heiltempo een eigen Medical Department op te richten…………..

In de “Far West” anno 1800 waren er frequent gewonden en zieken, schot- en steek wonden en alle mogelijke ongevallen. Deze ongelukkige hadden dan ook vaak nood aan een Medisch opgeleid persoon, man of vrouw.
Vaak kwamen ze jammer genoeg terecht bij kwakzalvers! FOTO

Aanvallen van outlaws, desperado’s, indianen, Mexicanen, rivaliserende families, wilde dieren en ga zo maar door, zorgden voor heel wat werk voor het medical. Ziekten en lichamelijke ongemakken werden dan weer bestreden door bvb rondtrekkende kramen waar men probeerde de zieke en goedgelovende en onwetende man een wondermiddel voor zijn of haar probleem op te zadelen, denk hierbij maar aan het ontstaan van Coca Cola!!......... Doctors, verzorgers, tandtrekkers, enz waren meer dan nodig!      

In het huidige Amerika wordt de burgeroorlog hoog in gedachten gehouden door verschillende verenigingen die aan Re-enactments en Living History doen welke uit heel wat verschillende Regimenten, Compagnieën en onderdelen bestaan, zoals  het “Medical Department”, dit zowel voor de Noordelijke als de Zuidelijke legers.
Binnen onze landsgrenzen beschikken we over enkele Medische verenigingen die net als de Amerikanen deze burgeroorlog trachten in beeld te brengen door Re-enactments en Living History taferelen.
Binnen de Belgische Re-enactment en Living History verenigingen gaat het meestal nog om gevechtseenheden die zowel bestaan uit militairen met de nodige attributen en bijpassende kledij als over burgers welke dienst doen al of niet als militairen binnen een bestaande Regiment. Tevens beschikken we onder de Living History over enkele verenigingen die de algemene “Old Time” Cowboys of het “Indianisme” promoten.
Vanaf nu 2007 bestaat er dus een heus MEDICAL CORPS in België welke de naam draagt:

"2nd Alexander's Battalion Field Hospital"  of  "2nd A.B.F.H."

Dit "Belgium Medical Corps" is een officiële zuster Unit van de Amerikaanse Unit Alexander's Battalion Field Hospital welke binnen Amerika een overkoepelende functie vervuld op vlak van het Re-enactment en Living History.
Deze zeer respectabele organisatie wordt dan ook ten zeerste gewaardeerd en veelvuldig geraadpleegd binnen geschiedkundige organisaties, museums en andere officiële instanties.

Het "Belgium Medical Corps" is zeker fascinerend temeer het bestaat uit een waaier van mogelijkheden binnen dit onderdeel van Living History en Re-enactment.

 Dit onderdeel zal dan ook bestaan uit mensen die binnen het Re-enactment en Living History begaan zijn met het Medische ten tijde van de War between the States 1861 - 1865 of het Medische algemeen anno 19de eeuw. 

Verschillende functies met of zonder aangepaste militaire graden zijn voorzien binnen deze overkoepelende Unit.
In grote lijnen komt het er op neer dat men binnen de Medische onderdelen zal dienen te beschikken over verschillende personeelsleden met de meest uiteenlopende interesses, van Chirurg tot priester. Zie Lid worden.

Dus! Voelt U zich aangesproken door deze weinig gekende vorm van Re-enacting, Living History en C & W gebeuren, en wens je meer te vernemen of deel uit te maken van dit gezelschap, ongeacht of men al dan niet reeds lid is van een andere vereniging, neem dan gerust contact op met mij via e-mail:v.o.b@skynet.be
Enige vorm van voorkennis wordt niet gevraagd, maar een positieve ingesteldheid en de bereidheid om enkele uren in deze hobby te investeren is een gevraagde.

 

                                                                                                                                                   Freddy a.k.a. Lt. Colonel. J. W. Neely Bonnaerens

                                                                                                                                                    Bruno a.k.a Major Bay de Way

 

 
 


© 2006  - Boiga Design