RE-ENACTMENTS EN LIVING HISTORY
STORY'S

En van onze hoofddoelen is het organiseren van, of deelnemen aan Re-enactments en Living History activiteiten.
Wat verstaan we onder de noemers Living History en Re-enactment?
Living History is zoals de woorden zelfs zeggen "Levende geschiedenis" dit houd in dat er op een hiervoor geschikte plaats of terrein
een bepaalde periode word uitgebeeld. Dit gebeurd door personen die zich in het verleden verplaatsen en dit etaleren aan de hand
van historisch correcte kledij, werktuigen, materialen, gedragswijze en handelingen.
Re-enactment kan men zien als een onderdeel binnen het Living History gebeuren, maar kan ook het doel zijn van de ganse opzet. Bij Re-enactment zal men een bepaalde gebeurtenis of handeling naspelen onder de vorm van acts. Binnen het Militaire betreft dit vaak veldslagen maar ook de groet aan de Vlag of het sluiten van verdragen met de vijand behoren hier onder. Binnen de Burgerij wordt dit eveneens gedaan, denk
hierbij maar aan historisch vuurgevechten of huwelijken van prominente figuren uit deze periode.

De periode die wij uitbeelden door middel van Living History bestrijkt de 19de eeuw binnen Amerika en dit enkel op het vlak van het Medische.
Meestal maken we een onderdeel uit van een tentenkamp waar zowel Burgers als Militairen,  Trappers als Indianen of nog andere hoedanigheden aanwezig zijn. Binnen het Medische bestaat er een ganse waaier aan mogelijkheden welke men kan uitbeelden, gaande van Kwakzalvers tot respectvolle Chirurgen. Het is dan ook evident dat binnen het medische vele acts tot de mogelijkheid behoren, zie hiervoor de pagina foto's.

Daar het Medische vroeger binnen het Belgische Living History gebeuren nog niet zoveel werd uitgebeeld, beschrijven onderstaande verslagen weinig informatie aangaande dit onderdeel. Niet te min hopen we door de steeds maar toenemende interesse in dit onderdeel meer Medisch getinte verslagen te kunnen plaatsen. Het zal U opvallen dat de verslagen voorlopig vrijwel allen in de context van het Militaire zijn verwoord.
We hopen dan ook op Burgerlijke verslagen van onze verschillende leden Militairen en Burgers.

Indien U niet over "Adobe Reader" beschikt kunt U het programma hier gratis downloaden:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
Smeerebbe 2009 Poesele 2009
Reportage 2008
Guy & Wiske
Ossenisse NL juli 2006
Kalken mei 2007 Deinze april 2006
Kruishoutem mei 2006 Little Creek 2006
Texas City Tremelo 2006 Smeerebbe 2005
Ossenisse 2005

 

Little Creeck 2005

 


2006  - Boiga Design