Ons Tijdschrift is GRATIS voor de leden van het Belgium Medical Corps en het
2nd A.B.F.H.

Losse nummers kunnen worden bekomen bij Bruno Van Ootehgem
a.k.a. Baydeway
Zavelput 27
9040 St. Amandsberg
Tel: 0495 / 85 66 15
e-mail: v.o.b@skynet.be

Rekn. nummer:
377-002733-013
IBAN
BE 08 377-002733-013
BIC: BBRUBEBB

Lidgeld:

 B.M.C & 2nd. A.B.F.H.  € 6,00

Lid B.M.C € 6,00

Het Tijdschrift kan door geďnteresseerden worden aangekocht voor de prijs van:
€ 3,00 stuk.

Voor verzendingen binnen België wordt er
€ 1,04 aangerekend.
Voor het Buitenland betaald men € 2,40 verzendingskosten.

Ons tijdschrift 2008 :


© 2006  - Boiga Design