Flags of the Medical Service

Er bestonden 3 basiskleuren welke werden gebruik voor de vlaggen van de Medische Corpsen. Deze specificeerde de diverse onderdelen binnen het Medische ten tijde van de Burger Oorlog in Amerika anno 19de eeuw.
Deze kleuren waren Geel, Rood en Groen.

     

Het gebruik van een volledige gele (kleine) vlag zonder andere kleuren of kentekens dateerde reeds vanaf de 17de eeuw. Deze vlag werd gebruikt op schepen welke personen transporteerden besmet met een besmettelijke ziekte.
Deze schepen gaven door het hijsen van de GELE vlag aan dat ze in quarantaine waren, betreden van deze schepen was verboden of indien dit door hogere instanties toch werd gedaan, op eigen risico! Deze vlag werd dan soms ook gebruikt door smokkelaars om ongenode personen (controleurs) af te schrikken.
Tevens werd deze vlag gebruikt door de meeste Hospitalen binnen het Militaire Marine Corps.

Het gebruik van  vlaggen als herkenningsteken is in eerste instantie gebruikt door het Noordelijke leger USA, maar werd al vrij vlug bijna volledig overgenomen door het Zuidelijke leger CSA. De verschillen bestonden enkel uit kleine accenten en soms werden de vlaggen door onwetendheid door elkaar gehaald, vooral het gebruik van de rode of gele vlag zorgde soms voor verwarring.
Door de vele branden tijdens en na de Civil War is heel wat informatie verloren gegaan, hierdoor is men het thans binnen de Historische departementen nog steeds niet volledig eens aangaande de juistheid van symbolen en aanvang (datums) waarop welke vlag werd gebruikt.
En zaak is duidelijk, zo weet men zeker dat de Rode kleur enkel werd gebruikt dicht bij het slagveld en meestal door Ambulance personeel, en de Gele kleur verder van het slagveld werd gebruikt om gewonden en zieken centras zoals Hospitalen aan te duiden maar ook om de Ambulancewagen van deze centras aan te duiden.

De verschillende vlaggen:

Een egale gele vlag kon worden gebruikt voor het aanduiden van verschillende Medische posten of opvangplaats voor gewonden of zieken algemeen.
De egale rode vlag gaf meestal aan dat dit een plaats, voertuig of persoon betrof die deel uitmaakte van het Ambulance Corps.
Hier kregen de gewonden de eerste zorg of werden op wagens geladen om naar het (veld) Hospitaal te worden af gevoerd. Ambulance personeel droeg dan ook vaak deze kleur op hoed en mouw.
   of  Vaste Hospitalen of Veld Hospitalen werden vooral aangeduid door deze vlag.
Een Hospitaal bezat dan ook een volledig equipement aan gediplomeerd personeel en was uitgerust voor operatieve ingrepen.
De grote bepaalde of het ging om een VELD Hospitaal, respectievelijk een VAST Hospitaal.

Deze kleinere vlag duidde meestal aan dat er geschoold Medisch personeel aanwezig was, dit kon bestaan uit Dokters en of een Assistent Chirurg.
Maar deze vlag werd ook door sommige regimenten gebruikt als aanduiding voor het Ambulance Corps.
 
SANITAIRE  DEPARTMENT Binnen de Medische dienst bestond er nog een onderdeel. Deze belangrijke tak droeg de naam "Sanitaire Commissie" en stond in voor gezonde voeding en hygine op het kamp, maar was zeker voor de "Confederatie" belangrijk daar deze commissie vaak ook aan fondswerving deed.
De vlaggen waren divers maar bevatte steeds de tekst
Sanitaire - Department of  - Commission.