Amputatie van vingertop


         
 

 

 
 

2006  - Boiga Design